Stały Polubowny Sąd Konsumencki

kapi
13.12.2003
A A A Drukuj
Polubowne Sądy Konsumenckie utworzono w 1992 roku. Co roku do katowickiego oddziału trafiają dziesiątki spraw. Tylko w 2002 roku trafiły do niego 663 pozwy na sumę prawie 500 tys. zł. Najwięcej sporów dotyczy obuwia, potem różnorakich usług. Konsumenci skarżą się na źle wykonany nagrobek, elewację pomalowaną na niewłaściwy kolor albo na sprzedawcę, który nie chce uznać reklamacji lodówki.
Kiedy można skierować sprawę do Polubownego Sądu Konsumenckiego:

Po pierwsze: Stały Polubowny Sąd Konsumencki tym się różni od sądów powszechnych, że spór może być rozstrzygany tylko wtedy, gdy zgodzą się na to obydwie strony. Właściciel sklepu, pralni, albo krawiec, którzy źle wykonali usługę albo sprzedali bubel, muszą wyrazić na to chęć. Nie trzeba sprawdzać, czy właściciel sklepu lub krawiec mają ochotę na rozprawę, zrobi to sekretariat sądu.

Po drugie: Wartość przedmiotu sporu nie może przekraczać 10 tys. zł (jeśli spartaczone meble kuchenne kosztują więcej niż 10 tys., sprawa kwalifikuje się tylko do sądu powszechnego). To oznacza, że sąd konsumencki zajmuje się tylko i wyłącznie drobnymi sprawami.

Po trzecie: Jeśli spełniasz te warunki, musisz wypełnić dokument o nazwie "Zapis na sąd polubowny". Jest tam miejsce na wpisanie wszystkich danych.

Ważne: skierowanie sprawy do sądu konsumenckiego nic nie kosztuje (w 2002 r. zniesiono przepis, na podstawie którego konsument wpłacał 2 proc. wartości przedmiotu sporu). Obecnie oprócz zapisu na sąd polubowny wystarczy napisać pozew (zobacz też rzecznicy konsumentów).

Kto może reprezentować konsumenta w sądzie konsumenckim:

może zrobić to sam, ale zdarza się, że źle sformułowana myśl przed sądem może doprowadzić do przegranej. Prawo dopuszcza, by konsument miał swojego reprezentanta. Jego pełnomocnikiem może być ktoś z rodziny - jest to jakimś wyjściem dla osób, które nie czują się pewnie przed większym forum. Najczęściej wybiera się osobę odważną i wygadaną. Koleżanka i sąsiadka nie wchodzą w grę.

Rozprawa: Odbywa się w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach oraz w delegaturze WIIH w Bielsku-Białej. Rozprawę prowadzi superarbiter (odpowiednik sędziego), towarzyszą mu dwie osoby, tzw. arbitrzy, którzy reprezentują konsumentów oraz przedsiębiorców. Mogą nimi być także rzecznicy konsumentów. Arbitrzy nie działają jednak jako pełnomocnicy konkretnej strony i nie reprezentują jej interesów. W trakcie rozprawy superarbiter zadaje pytania, a arbitrzy oraz pozostali uczestnicy postępowania słuchają. Wszyscy mają prawo obejrzeć przedmiot sporu, np. złamany obcas w damskich butach. Kiedy sprawa dotyczy rzeczy, której nie można dostarczyć do sądu, np. meblościanki lub okien, jadą na oględziny do mieszkania.

Czas trwania rozprawy: zależy od rodzaju sporu. Jedna ze stron sporu może np. zażądać powołania biegłego do oceny spornego przedmiotu. Można się więc spotykać na rozprawach kilkakrotnie. To jednak i tak nie zmienia faktu, że sprawy w PSK trwają krótko.

Rozstrzygnięcie sporu: strony mogą zawrzeć ugodę przed sądem, np.: właściciel sklepu daje rabat na adidasy, które stały się przedmiotem sporu, a konsument go przyjmuje, choć żądał zwrotu całej ceny butów. Jeśli do ugody nie dojdzie, wyrok wydadzą superarbiter i arbitrzy.

Wyrok: jest ostateczny - kończy postępowanie, ale stronie niezadowolonej przysługuje prawo do wniesienia skargi o uchylenie tego wyroku. Skargę wnosi się do sądu rejonowego (powszechnego). Może on wyrok uchylić, jeśli stwierdzi, że sąd polubowny w sposób rażący naruszył przepisy prawa - w tym przepisy proceduralne.

W przypadku gdy sąd powszechny stwierdzi wykonalność wyroku sądu polubownego, ma on tę samą moc prawną, co wyrok sądu powszechnego. Oznacza to, że może być przymusowo wykonany przez komornika.

Koszty: ostatecznie wszelkie koszty ponosi strona, która przegrywa spór - dotyczy to kosztów sporządzenia opinii przez biegłego. W praktyce są to jedyne koszty.Kto pracuje w sądzie?

Stały Polubowny Sąd Konsumencki w Katowicach

STAŁY POLUBOWNY SĄD KONSUMENCKI - http://www.ih.katowice.pl/sad.htm (regulamin, wzór pozwu)

Katowice, ul. Brata Alberta 4, tel. (032) 255 50 17 w. 47

Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku-Białej, ul. Piastowska 44, tel. (033) 812 30 94

Marcin Latoś, superarbiter

Izabela Morańska, sekretarz SPSK

Brak komentarzy